Siêu Tốc 1.5 Phút Thứ tư0830

3 9 5 8 4 6

Thời gian xổ số còn lại

Đang mở giải
Dự đoán Tài - Xỉu
Dự đoán Chẵn - Lẻ
Số kỳ dự đoán Dự đoán kết quả kỳ mở Kết quả
0831-0833 Xỉu 0831
Đang chờ quay số: 1
0828-0830 Xỉu 0830
4
(4 kỳ)
0825-0827 Tài 0827
9
(4 kỳ)
0822-0824 Xỉu 0824
5
0821-0823 Xỉu 0821
3
(1 kỳ)
0820-0822 Tài 0820
5
(1 kỳ)
0819-0821 Xỉu 0819
0
(1 kỳ)
0818-0820 Xỉu 0818
0
(1 kỳ)
0815-0817 Xỉu 0817
0
(4 kỳ)
0814-0816 Xỉu 0814
0
(1 kỳ)
0813-0815 Xỉu 0813
4
(1 kỳ)
0812-0814 Tài 0812
7
(1 kỳ)
0811-0813 Xỉu 0811
1
(1 kỳ)
0810-0812 Tài 0810
6
(1 kỳ)
0809-0811 Xỉu 0809
0
(1 kỳ)
0807-0809 Tài 0808
5
(2 kỳ)