Siêu Tốc 2 Phút Thứ tư0631

3 6 4 1 7 1

Thời gian xổ số còn lại

Đang mở giải
Dự đoán Tài - Xỉu
Dự đoán Chẵn - Lẻ
Số kỳ dự đoán Dự đoán kết quả kỳ mở Kết quả
0630-0632 Xỉu 0630
Đang chờ quay số: 4
0627-0629 Tài 0629
4
0626-0628 Xỉu 0626
1
(1 kỳ)
0624-0626 Tài 0625
9
(2 kỳ)
0623-0625 Tài 0623
8
(1 kỳ)
0622-0624 Xỉu 0622
1
(1 kỳ)
0620-0622 Xỉu 0621
1
(2 kỳ)
0619-0621 Xỉu 0619
4
(1 kỳ)
0617-0619 Tài 0618
6
(2 kỳ)
0616-0618 Xỉu 0616
3
(1 kỳ)
0613-0615 Xỉu 0615
7
0612-0614 Xỉu 0612
2
(1 kỳ)
0610-0612 Xỉu 0611
0
(2 kỳ)
0609-0611 Tài 0609
9
(1 kỳ)
0607-0609 Tài 0608
5
(2 kỳ)
0604-0606 Xỉu 0606
9