Siêu Tốc 1 Phút Thứ tư1185

7 9 7 9 8 9

Thời gian xổ số còn lại

Đang mở giải
Dự đoán Tài - Xỉu
Dự đoán Chẵn - Lẻ
Số kỳ dự đoán Dự đoán kết quả kỳ mở Kết quả
1186-1188 Tài 1186
Đang chờ quay số: 1
1185-1187 Tài 1185
8
(1 kỳ)
1184-1186 Xỉu 1184
0
(1 kỳ)
1183-1185 Xỉu 1183
4
(1 kỳ)
1182-1184 Tài 1182
7
(1 kỳ)
1181-1183 Xỉu 1181
3
(1 kỳ)
1178-1180 Tài 1180
5
(4 kỳ)
1177-1179 Xỉu 1177
3
(1 kỳ)
1175-1177 Xỉu 1176
3
(2 kỳ)
1174-1176 Xỉu 1174
2
(1 kỳ)
1171-1173 Xỉu 1173
3
(4 kỳ)
1170-1172 Tài 1170
6
(1 kỳ)
1167-1169 Xỉu 1169
6
1165-1167 Xỉu 1166
1
(2 kỳ)
1163-1165 Tài 1164
6
(2 kỳ)
1161-1163 Xỉu 1162
2
(2 kỳ)