M.Trung 75 Giây Thứ tư1007

6 5 0 7 0 0

Thời gian xổ số còn lại

Đang mở giải
Dự đoán Tài - Xỉu
Dự đoán Chẵn - Lẻ
Số kỳ dự đoán Dự đoán kết quả kỳ mở Kết quả
1007-1009 Tài 1007
Đang chờ quay số: 2
1006-1008 Xỉu 1006
2
(1 kỳ)
1005-1007 Tài 1005
8
(1 kỳ)
1004-1006 Tài 1004
7
(1 kỳ)
1003-1005 Xỉu 1003
4
(1 kỳ)
1002-1004 Tài 1002
7
(1 kỳ)
0999-1001 Xỉu 1001
2
(4 kỳ)
0996-0998 Xỉu 0998
1
(4 kỳ)
0995-0997 Xỉu 0995
0
(1 kỳ)
0993-0995 Xỉu 0994
3
(2 kỳ)
0992-0994 Tài 0992
7
(1 kỳ)
0991-0993 Tài 0991
5
(1 kỳ)
0990-0992 Tài 0990
6
(1 kỳ)
0989-0991 Tài 0989
9
(1 kỳ)
0988-0990 Tài 0988
8
(1 kỳ)
0987-0989 Xỉu 0987
1
(1 kỳ)