M.Bắc 75 Giây Thứ tư1019

3 0 6 7 0

Thời gian xổ số còn lại

Đang mở giải
Dự đoán Tài - Xỉu
Dự đoán Chẵn - Lẻ
Số kỳ dự đoán Dự đoán kết quả kỳ mở Kết quả
1020-1022 Tài 1020
Đang chờ quay số: 1
1019-1021 Tài 1019
7
(1 kỳ)
1016-1018 Tài 1018
3
1013-1015 Xỉu 1015
3
(4 kỳ)
1010-1012 Xỉu 1012
6
1008-1010 Xỉu 1009
4
(2 kỳ)
1006-1008 Xỉu 1007
3
(2 kỳ)
1004-1006 Xỉu 1005
2
(2 kỳ)
1003-1005 Tài 1003
8
(1 kỳ)
1002-1004 Xỉu 1002
0
(1 kỳ)
0999-1001 Xỉu 1001
7
0997-0999 Xỉu 0998
0
(2 kỳ)
0995-0997 Tài 0996
6
(2 kỳ)
0994-0996 Tài 0994
8
(1 kỳ)
0993-0995 Tài 0993
9
(1 kỳ)
0992-0994 Tài 0992
8
(1 kỳ)